„Sme si rovní, nie rovnakí (píšu deti z Prešova, Košíc a Medzeva)“

Projekt zameraný na odkrývanie tvorivých schopností písania u detí a mládeže na štyroch školách národnostných menšín. Projekt je realizovaný v spolupráci s Obcou spisovateľov Slovenska.

logo KNMRealizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016“.

Harmonogram aktivít:

14.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00 hod:  Beseda so spisovateľmi – Toňa Revajová a Peter Juščák

miesto realizácie: Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Na besede sa zúčastní cca 50 detí a pedagógov.
 
14.6.2016 v čase od 12.30 do 15.30 hod:  Beseda so spisovateľmi – Toňa Revajová a Peter Juščák
miesto realizácie: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom
ukrajinským, Sládkovičova 4, 08001 Prešov
Na besede sa zúčastní cca 50 detí a pedagógov.
 
15.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00 hod:  Beseda so spisovateľmi – Toňa Revajová a Peter Juščák
miesto realizácie: Základná škola Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev
Na besede sa zúčastní cca 50 detí a pedagógov.
 
15.6.2016 v čase od 12.30 do 15.30 hod:  Beseda so spisovateľmi – Toňa Revajová a Peter Juščák
miesto realizácie: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
Na besede sa zúčastní cca 50 detí a pedagógov.
 
 
21.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
21.6.2016 v čase od 12.30 do 15.30: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 08001 Prešov
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
23.6.2016 v čase od 7.45 do 10.45: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
24.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
27.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Základná škola Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
27.6.2016 v čase od 12.30 do 15.30: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 08001 Prešov
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
27.6.2016 v čase od 13.00 do 16.00: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
Na workshope sa zúčastní 15 detí.
 
28.6.2016 v čase od 8.00 do 11.00: Workshop – Kreatívne aktivity tvorivého písania
miesto realizácie: Základná škola Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev
Na workshope sa zúčastní 15 detí.