Môžu mať deti rady aj fyziku a chémiu? Letná škola na Vysočine ukázala, že áno.

Školské experimenty boli vždy neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania prírodovedných predmetov.


V súčasnosti má však tento trend zostupnú tendenciu. Deti sa učia najmä teoreticky, bez nadväznosti na reálny život, na to, čo poznajú zo svojho okolia.

Letná škola v Škrdloviciach, spadajúca pod žďársky región v Českej republike na to šla inak.

Škola hrou a prirodzeným učením – ako ju propagoval už Ján Amos Komenský – je dnes mnohokrát anarchizmom, a preto dlhoročný propagátor interaktívneho prírodovedného vzdelávania pre deti z materských a základných škôl Tomáš Kudrna a Jana Lastovičková Grygarová usporiadali na konci prázdnin v Škrdloviciach Letnú školu. ,,Je súčasťou medzinárodného projektu Tajomstvo prírody – poznávanie živej a neživej prírody prostredníctvom pokusov, ktorý finančne podporuje medzinárodný Višehradský fond. Do projektu sú aktívne zapojení vybraní partneri (najmä školy a škôlky) z Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska, vysvetľuje Tomáš Kudrna.

Na Letnej škole sa účastníci formou prednášok a workshopov zoznámili s unikátnym modelom bezpečného prenosného laboratória pre deti z materských a základných škôl, ktorého autorom je Tomáš Kudrna, so systémom práce s deťmi pri predvádzaní jednoduchých prírodovedných experimentov, systémom bezpečnej práce pri vykonávaní pokusov a spôsobom motivácie detí k opätovnému záujmu o prírodu a deje v nej prebiehajúce.

,,V rámci Letnej školy prebiehala formálna prezentácia i neformálne diskusie a výmeny skúseností z oblasti prírodovedného vzdelávania v krajinách V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko). Závery z Letnej školy budú využité v ďalších fázach projektu: k dokončeniu vývoja Prenosného laboratória a k príprave workshopov pre deti v jednotlivých krajinách V4, “ uzatvára Tomáš Kudrna.

Text preložený z češtiny. Pôvodný článok bol zverejnený na internetovom portále REGIONVYSOCINA.CZ)