O nás


Prostredníctvom neziskovej organizácie Úspech, n. o. realizujeme tvorivé aktivity rôzneho charakteru, ktorými sa u detí a mládeže snažíme prispievať k rozvoju kreatívneho i kritického myslenia, ako aj schopnosti vzájomnej spolupráce. Skupinovými aktivitami sa predovšetkým usilujeme viesť k rešpektovaniu odlišností a vzájomnej solidarite medzi jednotlivcami. Naším cieľom je zároveň pomáhať iným objaviť a využívať vlastné zdroje a stimulovať komunikáciu medzi sociálnymi skupinami tak, aby smerovala k posilneniu vzájomného zbližovania a porozumenia.