Open Playground CZ

„Open Playground CZ – Otvorené ihrisko CZ“

  1. – 6. 10. 2017 Němčice nad Hanou, Česká Republika

Kreatívne otvorené workshopy pre deti a dospelých na  piatich vzájomne prepojených stanovištiach: Experimenty / Umelecké maľovanie /Kreatívne písanie /Pletenie /Šitie. 

Z letných prázdninových workshopov v Maďarsku sme sa presunuli do jesennej atmosféry českej dediny Němčice nad Hanou, kde sa priestory školského klubu na dva dni premenili na tvorivé Otvorené ihrisko. Klasické vyučovanie detí tak vystriedalo zážitkové učenie na piatich stanovištiach. Deti mohli zdieľať tvorivé nadšenie so slovenským výtvarníkom Ferom Guldanom, odhaľovali zázrak chemických a fyzikálnych experimentov, venovali sa kreatívnemu písaniu a neodolali ani čaru pletenia. Vzájomná spolupráca a vytrvalosť detí sa odzrkadlila na rozmanitých funkčných pletených výrobkoch či jesennej výzdobe v podobe originálnych stromov. Každý si tak mohol nielen vyskúšať jednotlivé aktivity, ale zároveň si so sebou odniesol aj kus svojej práce. Deti sa do pletenia zahĺbili natoľko, že im vlastnoručne vyrobené čiapky budú onedlho chrániť uši pred mrazom. Spokojní účastníci si nakoniec na pamiatku odniesli aj motivačnú záložku s pečiatkami symbolizujúcimi všetky uvedené aktivity.

Aktivity zorganizovala nezisková organizácia Úspech v spolupráci s českým partnerom CPKP – Centrum pro komunitní práci východní Morava, v rámci realizácie medzinárodného projektu „We Are Equal, Not Identical – in Open Playground (Sme si rovní, nie rovnakí  – otvorené ihrisko), ktorý je finančne podporený Medzinárodným višehradským fondom.