Open Playground HU

Po úspešných workshopoch „Open Playground (Otvorené ihrisko)“ v Nižnej Hutke mal medzinárodný projekt „We are equal, not identical“  (Sme si rovní, nie rovnakí) svoje pokračovanie aj v Maďarsku. V dňoch 23.7. -24.7. sa 15 detí a dospelých zúčastnilo workshopov na piatich stanovištiach (experimenty/umelecké maľovanie/kreatívne písanie/pletenie-šitie /práca s hlinou) – tento raz však v jedinečnom prostredí malebnej maďarskej dedinky Keresztéte. Akcia prebiehala po celý čas vonku, kde sa tvorilo uprostred bohatej zelene a v blízkosti levanduľového poľa. Príjemným spestrením týchto aktivít bol aj krátky pobyt v jurte, kde sa spievalo, návšteva voľne žijúcich koní, či obhliadka historickej budovy kostola, ktorý kedysi slúžil zároveň ako škola. Tieto nevšedné zážitky deťom i ostatným účastníkom sprostredkoval projektový partner Várazspatak Egyesület spolu s neziskovou organizáciou Úspech za finančnej podpory Medzinárodného višehradského fondu. 

 

 „Open Playground in Hungary“

Creative open workshops for children and adults.

23.7.  – 24.7.2017,  Keresztéte 

 

 15 children and adults creating together in five interconected workshop stations: Experimenting / Artistic Painting /Creative writing /Knitting-Sewing/Working with clay. 

Workshops are organized by Varázspatak Egyesület and Úspech,n.o. with financial support from International Visegrad fund.