Projekty

Umelecko-kreatívne workshopy pre deti a mládež pod značkou „Sme si rovní, nie rovnakí“ realizujeme od roku 2013:

  • 2013: „Sme si rovní, nie rovnakí“ – projekt s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Smesirovninierovnaki

Brožúrka z projektu

  • 2014: „Sme si rovní, nie rovnakí (Levoča, Prešov, Košice) – projekt s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
SmesirovninierovnakiLePoKe

Brožúrka z projektu

  • 2015: „Sme si rovní, nie rovnakí“ – projekt s podporou Úradu vlády SR
Brožúrka

Brožúrka z projektu