Sme si rovní, nie rovnakí 2013

 

 


V období august – december 2013 sme realizovali projekt s názvom „Sme si rovní, nie rovnakí.“ Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu –  dotáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vo výške 33 000 €.

Cieľ: Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd. Cieľová skupina: 60 detí a mládeže  • Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
  • Základná škola s materskou školou, Porúbka 20
  • Obec Bystrany  1. Workshop umeleckého maliarstva / Bystrany, Vranov n/T, Porúbka / september – november 2013 / výstava prác účasníkov workshopov. Na workshopoch sa zúčastnilo 60 detí a mládeže.
  2. Workshop umeleckej keramiky / Bystrany, Vranov n/T, Porúbka / september – november 2013 / výstava prác účasnikov workshopov. Na workshopoch sa zúčastnilo 60 detí a mládeže.
  3. Workshop umeleckého kováčstva /Bystrany, Vranov n/T, Porúbka / september – november 2013 / vytvorená socha medenej sovy v Bystranoch. Na workshope sa zúčastnilo 20 detí a mládeže.
  4. Výstava “ Exody našich susedov“ / Bystrany, Vranov n/T, Porúbka / september  – november 2013 / 3 výstavy prác účastníkov workshopov
  5. Záverečné slávnostné edukačné podujatie na tému ľudských práv, spojené s výstavami záverečných prác zúčastnených detí a mládeže na predchádzajúcich workshopoch /Bystrany, Vranov n/T, Porúbka / december 2013 / 3 podujatia. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 180 osôb.Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Bez na´zvu-1