Sme si rovní, nie rovnakí (Píšu deti z Prešova, Košíc a Medzeva)


Termín realizácie projektu: 4/2016 – 12/2015, pričom  besedy so spisovateľmi a workshopy – Kreatívne aktivity tvorivého písania boli realizované v mesiaci jún 2016.

Cieľ projektu: príprava a realizácia tvorivých dielni v oblasti kreatívneho písania

Cieľová skupina: deti a mládež národnostných menšín (maďarskej, rómskej, ukrajinskej, nemeckej)

Jedným z primárnych cieľov daného projektu bolo písomné zachytenie myšlienok a pocitov detí z národnostných menšín, v ktorom sa odrazilo ich celkové vnímanie sveta. Snahou projektu sa stalo taktiež vzbudenie literárneho cítenia a záujmu o literárnu tvorbu u detí, ktoré mali možnosť realizovať svoje tvorivé schopnosti v písomnom prejave, odhaľujúcom ich vnútorný svet a postoj k životu. Rozvoj tvorivého potenciálu u detí z národnostných menšín a úsilie o pochopenie ich detskej duše sú nevyhnutnou súčasťou práce s týmito deťmi, ktorá odzrkadľuje potrebu ocenenia ich schopností a následného usmernenia, ako aj túžbu nájsť cestu k vzájomnej solidarite a empatii.  • Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 5951/4, Prešov
  • Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 040 01 Košice
  • Základná škola, Grundschule, Štóska 15, Medzev  1. Besedy so spisovateľmi na štyroch školách národnostným menšín. 
  2. Workshopy „Kreatívne aktivity tvorivého písania“. 

„Výsledky písania rómskych detí boli prekvapivé. Sú oveľa viac ponorení do sveta dospelých, oveľa viac vedia o trápeniach bežného života, o zlyhaniach svojho okolia. Podvedome tušia, že žijú v paralelnom svete, že musia zápasiť o priazeň a zároveň sa neustále brániť. Sú naivné a zraniteľné, možno preto im doma vštepujú ostražitosť a nedôveru. Čítame texty o rozšafnosti v prežívaní života i o úzkostlivej morálke.“ (z článku „Dvere do duše“ od Petra Juščáka, Denník SME 30.6.2016)

Projekt získal pozitívne ohlasy. Už samotnom priebehu realizácie aktivít tvorivého písania sa konala rozhlasová reportáž o danom projekte, a to priamo na rómskej základnej škole v Košiciach, ktorá zahŕňala rozhovory nielen s deťmi zapojenými do projektu a pedagógmi, ale aj so spisovateľmi a realizátormi projektu. Reportáž bola odvysielaná v rádiu Regína dňa 28.6.2016 o cca 10.00 hod.
logo KNMRealizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016“.